ბლოგი

HR-ადმინისტრების
აკადემია

HR-ადმინისტრების ონლაინ პლათფორმა,თანამშრომლების დასწრების სისტემა.

HR პლატფორმის საშუალებით,სრული სიზუსტის დაცვით მიიღეთ რეგულაციების მიხედვით საჭირო რეპორტები: თანამშრომლის მოსვლა-წასვლა, ნამუშევარი საათები, ნებისმიერი დღის/თვის ჭრილში, ზეგანაკვეთური სამუშაო, შვებულება, დისტანციური სამუშაო, ბიულეტენი, მივლინება და ა.შ.

სამუშაო
კოდექსი

სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

ნორმირებული სამუშაო სმიერი დროის მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული მუშაობს დამსაქმებლის განკარგულების პირობებშიდრო არის ნები და ახორციელებს თავის საქმიანობას ან/და ასრულებს თავის მოვალეობებს.

გამოსაცდელი
კოდექსი

გამოსაცდელი ვადა

მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია მასთან მხოლოდ ერთხელ დაიდოს შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით არაუმეტეს 6 თვის ვადით.

მივლინება/
კოდექსი

მივლინება

მივლინება არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სამუშაო ადგილის დროებით შეცვლა, სამუშაო ინტერესებიდან გამომდინარე.

რატომ
აკადემია

რატომ უნდა გამოვიყენოთ კომპანიაში თანამშრომელთა სამუშაო დროის აღრიცხვის სისტემა?!

შრომის კოდექსიდან გამომდინარე საქართველოში მოქმედ ყველა დამსაქმებელს თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაო საათების ზუსტი აღრიცხვა ევალება. ელექტრონული აღრიცხვის სისტემები ამ პროცესს უფრო ამარტივებს.

რატომ
აკადემია

რატომ არის პერსონალის აღრიცხვის პროგრამა მნიშვნელოვანი კომპანიებისთვის?!

დღეს,როგორც არასდროს,ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია დროის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება.პერსონალის აღირიცხვის პროგრამა დაგეხმარებათ თქვენს კომპანიაში დროის მაქსიმალური დაზოგვით,კანომდებლობის შესაბამისად,

რა
აკადემია

რა არის ბიომეტრიული მოწყობილობა და ტექნოლოგია , როგორ მუშაობს იგი?

დღეს, ბიომეტრიული მოწ3ყობილობების სისტემა სამყაროში, თანამშრომლების და მათი დასწრების მონიტორინგის მიზნით, ძალიან პოპულარული გახდა. ბიომეტრიულ

სამუშაო
აკადემია

სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა ექსელში

სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა , ტაბელი, ექსელის ფორმატი არის სახელმწიფოს მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტი და ის ითვალისწინებს შემდეგ საკითხებს ...